€ 750.000 voor vijf nieuwe studies naar hersenaandoeningen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

€ 750.000 voor vijf nieuwe studies naar hersenaandoeningen

€ 750.000 voor vijf nieuwe studies

De Hersenstichting heeft vijf jonge onderzoekers elk een budget van € 150.000 toegekend. Zij gaan wetenschappelijk onderzoek verrichten naar oorzaken, verloop en/of behandeling van beroerte, depressie en bewegingsstoornissen. De onderzoeken duren gemiddeld twee jaar.

De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren we nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie. De nu toegekende vijf onderzoeken dragen bij aan het behalen van het kerndoel: hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar maken.

Programma Depressie:

Genetische risicofactoren van depressie blootleggen

Dr. Najaf Amin, Erasmus mc

We weten dat depressie voor een groot deel genetisch bepaald is. Welke genen precies, is nog niet bekend. De onderzoeker wil de biologische mechanismen achter depressie verder ontrafelen.

De veerkracht van mensen tegen depressie

Dr. Christiaan Vinkers, UMC Utrecht

Hoe komt het dat sommige mensen na een traumatische gebeurtenis géén depressie krijgen, en andere mensen wél? De onderzoeker gaat de mogelijke genetische redenen hiervan onderzoeken.

Programma Bewegingsstoornissen:

Levadopa-resistentie bij parkinsonpatiënten

Dr. Rick Helmich, UMC St. Radboud

Ongeveer de helft van parkinsonpatiënten met een tremor (spiertrillingen) is resistent voor het medicijn Levodopa. De reden waarom patiënten verschillend reageren is niet bekend. De onderzoeker wil achterhalen wat de neurobiologische achtergrond is van deze resistentie. 

Eiwitstapeling als oorzaak van ataxie

Dr. Steven Bergink, UMC Groningen

Bij ataxie verlopen bewegingen onsamenhangend en ongecoördineerd. Bij Ataxia Telangiectasia en een aantal andere hersenaandoeningen hopen zich schadelijke eiwitten op in de hersenen, doordat het lichaam DNA-schade niet goed repareert. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe dit gebrek uitmondt in neurodegeneratie.

Programma ‘Herstel na een beroerte’:

Nieuwe therapie bij evenwichtsproblemen na beroerte

Dr. Erwin van Wegen, VUmc

Veel CVA-patiënten hebben problemen met evenwicht bewaren tijdens het staan. Ze komen daardoor vaak te vallen, met alle gevolgen van dien. Van Wegen gaat de effectiviteit van bestaande en nieuwe behandelingen onderzoeken.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap